منو اصلی
  • دعوت نهاد از دانشجویان علاقه مند: بیایید کانون شعر و ادب را با همکاری همدیگر در دانشگاه افتتاح کنیم..
    حاج آقا گفتند : ایران ، پر است از مفاخر ادبی و کم نیستند در همین دانشگاه ما، دانشجویان شاعر ... چه بهتر با کمک همه علاقه مندان کانون شعر و ادب را تشکیل دهیم. من هم قول همکاری و کمک میدهم.. می توانیم خروجی های جلسات کانون را در سایتها یا شبکه استانی پخش کنیم. یا حتی ماهی یکبار جلسات شب شعر ترتیب دهیم...

اطلاعيه
دعوت نهاد از دانشجویان علاقه مند: بیایید کانون شعر و ادب را با همکاری همدیگر در دانشگاه افتتاح کنیم..
اوقات شرعی